Vítejte na informačních stránkách Okresního sportovního sdružení Teplice

Servisní centrum sportu pro okres Teplice

manažerka servisního centra Pavla Šiklová

    Regionální sdružení s licencí ČUS je samostatnou právnickou osobou a podle stanov ČUS a podle ustanovení § 6,odst.2 písm.e, zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů,v platném znění, je organizační jednotkou ČUS,s právem jednat svým jménem a má svoji vlastní majetkovou odpovědnost. Posláním sdružení je podporovat sport, tělovýchovu a turistiku na území okresu Teplice. Za tímto účelem je OSS Teplice oprávněno provádět vlastní hospodářskou činnost, organizační činnost, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

    Řádnými členy OSS mohou být TJ / SK a sportovní svazy na území okresu Teplice, pokud mají řádnou přihlášku k registraci v ČUS. O přijetí do Okresního sportovního sdružení Teplice rozhoduje VV OSS Teplice.

    Orgány OSS Teplice:
    - valná hromada
    - výkonný výbor

    Nejvyšším orgánem je valná hromada, složená ze zástupců všech sdružených TJ/SK a sportovních svazů.
Výkonný výbor je výkonným orgánem valné hromady. V čele VV stojí předseda, který zodpovídá za organizaci práce VV a jeho odborného aparátu.
    OSS má dvě profesionální pracovnice - manažerku sportovního centra a současně předsedkyni VV OSS Pavlu Šiklovou a ekonomku pí Svobodovou (sport-teplice(zav)volny.cz). Na ně se můžete denně obracet se svými dotazy a připomínkami.

Novinky

Zápis z jednání VV č. 2+3/2017

28.11.2017 11:59
zápis-0217.pdf zápis-0317.pdf