Složení VV:

předsedkyně VV Věra CHvátalová       sport-teplice(zav)volny.cz
místopředseda Vladimír Mašek             masek(zav)edisonka.cz
členka Yvona Rubášová                          y.rubasova(zav)gmail.com

- Volební období je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- VV se schází na zasedáních 1x za měsíc nebo dle potřeby


K 31.12.2020 Okresní sportovní sdružení Teplice sdružuje celkem 83 tělovýchovných jednot / sport. klubů se 122 oddíly a 8171 členy.

Na stránky rádi umístíme odkazy na prezentace jednotlivých TJ / SK. Zájemci se mohou dohodnout s autorem a správcem stránek.