Důležité termíny

  • do 31.12. běžného roku
    Aktualizovat údaje SK/TJ v Informačním systému ČUS.
    (členská základna, klubové příspěvky, oddíly, funkcionáři, pasport sportovních zařízení)
  • Do 30.04. běžného roku vyplnit finanční výkazy v Informačním systému ČUS
  • Do 31.03. běžného roku
    Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ ve výši dle :  ČP-Teplice-2023