Důležité termíny

 • Průběžně!
  Aktualizovat údaje SK/TJ v Informačním systému ČUS.
  (členská základna, klubové příspěvky, oddíly, funkcionáři, pasport sportovních zařízení)
 • Do 31.03.2022
  Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ
 • Do 30.04.2022
  Vyplnit výkazy v Informačním systému ČUS;
  Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů za rok 2021