Důležité termíny

 • Do 31.03.2023
  Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ ve výši dle :  ČP-Teplice-2023
 • Průběžně!
  Aktualizovat údaje SK/TJ v Informačním systému ČUS.
  (členská základna, klubové příspěvky, oddíly, funkcionáři, pasport sportovních zařízení)
 • Do 30.04.2023
 • Vyplnit výkazy v Informačním systému ČUS;
  Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů za rok 2022