Dokumenty týkající se OSS

Aktuální stav členské základny v okres e Teplice (k 31.12.23)
 Aktuální stav sportovních odvětví v okrese Teplice (k 31.12.23) 

STANOVY Okresního sportovního sdružení Teplice

Směrnice ČUS č. 3/2013 o stanovení členských příspěvků na činnost Servisních center sportu (ze dne 10.9.2013)

Dokumenty týkající se TJ/SK (na stránkách ČUS)