Pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření

10.01.2023 09:51

Vážení sportovní přátelé,
 
v příloze Vám posíláme: 
Pokyn předsedy č. 1 - 2022 - k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2022.pdf
Pokyn předsedy č. 3 - 2022 - ke statistickému šetření stavu členské základy ČUS k 31.12. 2022.pdf
Pokyn předsedy č. 4 - 2022 - ke zpracování finančních výkazů za rok 2022.pdf

Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.   

Děkujeme spolupráci.
Zpět